Jak otrzymać dotację z PUP na otwarcie firmy?

0
305
Jak otrzymać dotację z PUP na otwarcie firmy?

„Przeprowadzane przez oddziały Urzędu Pracy programy aktywizujące niepracujących cieszą się wielką pospolitością. Największe zainteresowanie rozpoznawalne jest w przypadku pomocy finansowej na utworzenie indywidualnego przedsiębiorstwa. Należącym do głównych warunków uczestnictwa w tego typu programie jest status osoby bez pracy. Urzędy ustanawiają sobie też, iż beneficjentem nie powinna stać się jednostka, jaka w minionym czasie wspomnianą dotację już przyjmowała.

Jak otrzymać zapomogę?

Jednostki, jakie starają się o dotacje z urzędy pracy, żeby zgłosić się do rywalizacji, mają obowiązek wykonać drobiazgowy plan biznesu. Określają w nim nie bynajmniej charakter kierowanej aktywności, lecz również zakładane rozchody. Podobnie gotowe biznesplany, oraz orientacyjny obrachunek dołącza się do przekazywanego deklaracji. Komisja konkursowa po wnikliwej analizie złożonych zgłoszeń wskaże pierwszorzędne, biorąc pod uwagę mnóstwo czynników. Finaliści powinni liczyć na około trzydzieści tysięcy złotych bezzwrotnej subwencji. Niektóre instytucje nie żądają nadto posiadania wkładu własnego. Na jego poczet kalkuluje się koszty wydatkowane w ciągu kierowania działalnością. Ma się tu na myśli między innymi składki na ZUS i US. Do współuczestnictwa można zakwalifikować dodatkowo wydatkowania wykonane przed złożeniem wniosku.

Zasady przydzielania dotacji odbiegają od siebie w zależności od urzędu pracy. Z tej przyczyny decydujące jest to, żeby przed zapoczątkowaniem dokumentacji zaznajomić się z zasadami programu.

Należałoby wiedzieć, że wspomagana działalność musi być utrzymana przez co najmniej jeden rok. W przeciwieństwie obdarowanego czeka oddanie całej kwoty dofinansowania.

Jak poprawnie wypełnić wnioski?

Większa część zaciekawionych rezygnuje z uczestnictwa w inicjatywie przez wzgląd na egzekwowane pisma urzędowe. Nagromadzenie przeszkód przynoszą ze sobą kryteria kwestionariuszy.

Okazuje się, iż pełniący funkcje w urzędach doradcy nad wyraz bez skrępowania przekazują swoje doświadczenia, odwzorowując przynajmniej przykładowo wypełniony wniosek o dofinansowanie. Dokumenty nie sprawiają zmartwień uczestnikom, którzy posiadają przygotowany plan w głowie. W takim przypadku pozostaje im jedynie przekazać go na kartę papieru.

Dodatkowo, w systemie gospodarczym istnieje niezliczona ilość firm, które ukierunkowane są na przygotowywanie tego typu wniosków. W osobistej ofercie mają nie jedynie gotowe biznesplany (https://wzorybiznesplanu.pl/), ale także doradztwo zawodowe. Za pośrednictwem tego możliwe jest dostosowanie odpowiedniej działalności oraz spożytkowanie wolnego miejsca na rynku pracy.

Aspirujący właściciele działalności gospodarczych, jacy korzystają z dotacji z urzędu pracy w większości przypadków uruchamiają jednoosobowe działalności. O sukcesie takich przedsięwzięć choćby świadczą liczby utworzonych działalności gospodarczych, jakie zwielokrotniają się z nowym rokiem. Jest to argument dla urzędów dla bezrobotnych, żeby tego typu grantów było więcej. Oddziałuje to satysfakcjonująco na rozrost polskiego systemu gospodarczego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here